Mühendislik, Arge ve Laboratuvar Hizmetleri: Tebosan’ın mühendislik ve laboratuvar faaliyetleri, onun müşterilerine sunduğu kaliteli ürün ve hizmet anlayışının en önemli parçalarından birisidir. Bu bağlamda, operasyon tank parametrelerinin detaylı analizi ve boya sonrası gereçekleştirilen kaplama performans testleri ile ürün kalitesini her daim güvence altında tutan Tebosan, müşterilerinin özel teknik taleplerini de dikkate alarak, Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda, onların beklentilerini ve memnuniyetini maximum düzeyde sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.

Boya Öncesi Testler

Serbest Alkalite Ölçümü

Aşama: Boya Öncesi Yüzey Hazırlama
Operasyon Tankı: Yağalma

Serbest Alkalite Ölçümü

Amaç: Serbest alkalite ölçümleri ile, yüzey yağ alma işleminin etkili bir şekilde yapılabilmesi için gerekli olan optimum tank konsantrasyonun sağlanması ve bunun stabil bir şekilde sürdürülmesi amaçlanır.
Yöntem: Banyodan alınan numune ile büret ve diğer titrasyon ekipmanları kullanılarak analizler gerçekleştirilir

Toplam Alkalite Ölçümü

Aşama: Boya Öncesi Yüzey Hazırlama
Operasyon Tankı: Boya Öncesi (Yağ Alma)

Toplam Alkalite Ölçümü

Amaç: Toplam alkalite ölçümlerinin amacı da serbest alkalite ölçümleri ile aynıdır. Buna ek olarak, bu analiz ile, yağ alma sonrası gerçekleştirilen durulama işlemlerinde, durulama tanklarının, yağ alma kimyasalları bazında kirlilik seviyesinin belirlenmesi de sağlanır.
Yöntem: Banyodan alınan numune ile büret ve diğer titrasyon ekipmanları kullanıalrak analizler gerçekleştirilir

Katı Madde Oranı Ölçümü

Aşama: Boyama (Kaplama)
Operasyon Tankı: Kataforez Kaplama

Katı Madde Oranı Ölçümü

Amaç: Banyodan alınan numunenin ağırlığı ile, o numunenin Etüv fırınında suyu buharlaştırıldıktan sonraki ağırlığı arasnıdaki % oranının hesaplanması için yapılan analizdir.
Yöntem: Etüv Fırını ve banyo numunesi kullanılarak analiz gerçekleştirilir.

Toplam Alkalite Ölçümü

Aşama: Boya Öncesi Yüzey Hazırlama
Operasyon Tankı: Boya Öncesi (Yağ Alma)

Toplam Alkalite Ölçümü

Amaç: Toplam alkalite ölçümlerinin amacı da serbest alkalite ölçümleri ile aynıdır. Buna ek olarak, bu analiz ile, yağ alma sonrası gerçekleştirilen durulama işlemlerinde, durulama tanklarının, yağ alma kimyasalları bazında kirlilik seviyesinin belirlenmesi de sağlanır.
Yöntem: Banyodan alınan numune ile büret ve diğer titrasyon ekipmanları kullanılarak analizler gerçekleştirilir

Sebest ve Toplam Asit Ölçümü

Aşama: Boya Öncesi Yüzey Hazırlama
Operasyon Tankı: ZnP Kaplama

Sebest ve Toplam Asit Ölçümü

Amaç: Yüzey aşındırma ve ön kaplama prosesi olan ZnP kaplama işleminin gereği gibi yapılabilmesi için banyo konsantrasyon değerlerinin optimum düzeyde tutulmasını sağlamaya yönelik yapılan analizlerdir.
Yöntem: Banyodan alınan numune ile büret ve diğer titrasyon ekipmanları kullanıalrak analizler gerçekleştirilir

Kül Oranı Ölçümü

Aşama: Boyama (Kaplama)
Operasyon Tankı: Kataforez Kaplama

Kül Oranı Ölçümü

Amaç: Banyodan alınan numunenin ağırlığı ile, o numunenin yakılarak kül haline getirildikten sonraki ağırlığı arasnıdaki % oranının hesaplanması için yapılan analizdir.
Yöntem: Kül Fırını ve banyo numunesi kullanılarak analiz gerçekleştirilir.

PH Ölçümü

Aşama: Boya Öncesi ve Boyama
Operasyon Tankı: Tüm Proses Tankları

PH Ölçümü

Amaç: PH ölçümleri ile, her bir proses tankının, kendisi için belirlenmiş olan optimum PH değerleri içinde çalışması sağlanır.
Yöntem: PH metre kullanılarak, banyo numunesi üzerinden ölçüm yapılır.

Çinko-Mangan Nikel Ölçümü

Aşama: Boya Öncesi Yüzey Hazırlama
Operasyon Tankı: ZnP Kaplama

Çinko-Mangan Nikel Ölçümü

Amaç: ZnP kaplama tankının ana komponentleri olan Çinko-Mangan-Nikel oranlarının belirlenmesini sağlamaya yönelik yapılan analizlerdir.
Yöntem: Spektrofotometre ile banyo numunesi üzerinden ölçümler yapılır.

Termograf Ölçümü

Aşama: Kürlenme
Operasyon Ekipmanı: Kataforez ve Toz Boya Fırınları

Fırın Termograf Ölçümü

Amaç: Kataforez ve tozboya kürleme fırınlarındaki sıcaklığın homojen bir şekilde dağılıp dağılmadığının kontrolü amacıyla yapılan bir testtir.
Yöntem: Fırının farklı bölgelerinden geçecek olan test plakası ya da parça üzerine bağlanan problarla sıcaklık ölçümü gerçekleştirilir ve cihaz ile sıcaklık dağılımı ve kürlenme süresi analiz edilir.

İletkenlik Ölçümü

Aşama: Boya Öncesi ve Boyama
Operasyon Tankı: Tüm Proses Tankları

İletkenlik Ölçümü

Amaç: İletkenlik ölçümleri ile , her bir proses tankının kendisi için belirlenmiş olan optimum iletkenlik değerleri içinde çalışması sağlanır.
Yöntem: İletkenlik cihazı kullanılarak, banyo numunesi üzerinden ölçüm yapılır.

Flor Ölçümü

Aşama: Boya Öncesi Yüzey Hazırlama
Operasyon Tankı: ZnP Kaplama

Sebest ve Toplam Asit Ölçümü

Amaç: ZnP kaplama tankındaki flor oranının belirlemesi için yapılan bir analizdir.
Yöntem: Flormetre cihazı kullanıalrak, banyo numunesi üzerinden ölçüm yapılır.

Boya Sonrası Testler

Kaplama Kalınlık Ölçümü

Aşama: Boya Sonrası

Kaplama Kalınlık Ölçümü

Amaç: Kaplama kalınlğının müşteri tarafından belirlenen toleranslar içerisinde olup olmadığının tespiti sağlanır.
Yöntem: Kaplama kalınlık ölçüm cihazı kullanılarak ölçüm yapılır.

Taş Çarpma Testi

Aşama: Boya Sonrası

Taş Çarpma Testi

Amaç: Belirli bir basınçla kaplama yüzeyine püskürtülen taşların, yüzeyde oluşturduğu etkiyi analiz etmek için gerçekleştirilen bir testtir.
Yöntem: Taş çarpma test cihazı kullanılarak, belirli bir basınçla küçük taş tanelerinin kaplamalı yüzeye püskürtülmesi sağlanır ve bu etkinin yüzeyde oluşturduğu boya kalkması, ezilmesi gibi sonuçların gözlenmesi sağlanır.

Benzin Testi

Aşama: Boya Sonrası

Benzin Testi

Amaç: Kaplama yüzeyinin benzinle teması durumunda, benzine karşı göstediği direncin ölçülmesine yönelik yapılan bir testir.
Yöntem: Kaplamalı yüzey, şartnamelerde bliritlen belirli bir süre ve sıcaklık aralığında olmak kaydıyla, benzin içinde bekletilir. Belirlenen süre sonunda yüzeyde meydana gelen değişimler gözlemlenir.

Kaplama Parlaklık Ölçümü

Aşama: Boya Sonrası

Kaplama Parlaklık Ölçümü

Amaç: Kaplama parlaklık seviyesinin müşteri tarafından belirlenen toleranslar içerisinde olup olmadığının tespiti sağlanır.
Yöntem: Parlaklık ölçümü için glossmetre denilen bir cihaz kullanılarak ölçüm yapılır.

Su Testi

Aşama: Boya Sonrası

Su Testi

Amaç: Kaplama yüzeyinin suyla teması durumunda, suya karşı göstediği direncin ölçümlesine yönelik yapılan bir testir.
Yöntem: Kaplamalı yüzey, şartnamelerde bliritlen belirli bir süre ve sıcaklık aralığında olmak kaydıyla, su içinde bekletilir. Belirlenen süre sonunda yüzeyde meydana gelen değişimler gözlemlenir.

Mazot Testi

Aşama: Boya Sonrası

Mazot Testi

Amaç: Kaplama yüzeyinin mazotla teması durumunda, mazota karşı gösterdiği direncin ölçülmesine yönelik yapılan bir testir.
Yöntem: Kaplamalı yüzey, şartnamelerde bliritlen belirli bir süre ve sıcaklık aralığında olmak kaydıyla, mazot içinde bekletilir. Belirlenen süre sonunda yüzeyde meydana gelen değişimler gözlemlenir.

Çevrimsel Korozyon Testi

Aşama: Boya Sonrası

Çevrimsel Korozyon Testi

Amaç: Parça kaplama yüzeyinin, paslanmaya karşı gösterdiği direnç seviyesini belirlemeye yönelik yapılan bir testtir.
Yöntem: Özel bir korozyon test cihazı kullanılarak, parçanın araç üzerinde ve 10 yıl gibi uzun bir dönemde maruz kalacağı tüm mevsimsel ve atmosferik şartların hızlandırılmış bir simulasyonu sağlanır.

Mandrel-Silindirik Bükme Testi:

Aşama: Boya Sonrası

Mandrel-Silindirik Bükme Testi:

Amaç: Kaplama yüzeyinin esnekliğini ölçmek için uygulanan bir testtir.
Yöntem: Bükme cihazına yerleştirilen parçalar bükülerek boyanın esnekliği test edilir.

Yapışma Testi

Aşama: Boya Sonrası

Çinko-Mangan Nikel Ölçümü

Amaç: Kaplama yüzeyinin, parça yüzeyine olan tutunum seviyesinin ölçülmesine yönelik yapılan bir testtir.
Yöntem: Cross Cut bıçağı kullanırak kaplaması yapılan yüzeye yatay ve dikey olmak üzere 3 mm genişliğinde çizgiler çizilir. Daha sonra ortaya çıkan 3 mm kenar uzunuğuna sahip kareler köşeden köşeye olmak üzere tekrar bir çizgi ile ikiye bölünür. Son aşama da ise, çizgili alan üzerine özel bir bant yapıştırılır ve bant hızlı bir şekilde çekilerek, yüzeyde boya kalkması olup olmadığı gözlemlenir.

Darbe Testi

Aşama: Boya Sonrası

İletkenlik Ölçümü

Amaç: Parça kaplama yüzeyinin belirli bir darbe karşısında, parça yüzeyine olan tutunum seviyesini gösteren bir testtir.
Yöntem: Darbe testi cihazı kullanılarak, belirli bir ağırlıktaki cismin belirli bir yükseklikten kaplamalı yüzeyin üzerine bırakılması ile yüzeye yapılan darbenin etkileri gözlemlenir.

Etilen Glikol Testi

Aşama: Boya Sonrası

Etilen Glikol Testi

Amaç: Kaplama yüzeyinin araçlarda kullanılan antifirz vb. kimyasallara karşı göstediği direncin ölçülmesine yönelik yapılan bir testir.
Yöntem: Kaplamalı yüzey, şartnamelerde bliritlen belirli bir süre ve sıcaklık aralığında olmak kaydıyla, etilen glikol içinde bekletilir. Belirlenen süre sonunda yüzeyde meydana gelen değişimler gözlemlenir.

Kalem Sertlik Testi

Aşama: Boya Sonrası

Kalem Sertlik Testi

Amaç: Kaplama yüzeyinin sertliğini ölçmek için uygulanan bir testtir.
Yöntem: Kalem sertlik cihazına yerleştirilen kalem test parçası üzerine bastırılarak boyanın sertlik değeri ölçülür.